Przegląd Odlewnictwa 1-2/2018

Przekazanym w Wasze ręce Przeglądem Odlewnictwa 1–2/2018 rozpoczynamy nowy 2018 rok.

Zakończył się okres spotkań noworocznych podsumowujących dokonania 2017 roku oraz życzeń pomyślności w działalności zawodowej w 2018 roku.

Dla zdecydowanej większości polskich odlewni i przedsiębiorstw okołoodlewniczych podsumowania osiągnięć 2017 roku wypadły dobrze lub bardzo dobrze. Niestety różnie może to wyglądać w spełnieniu życzeń na 2018 rok.

W naszym Stowarzyszeniu bieżący rok ma specjalne znaczenie. We wrześniu odbędzie się w Krakowie 73. Światowy Kongres odlewnictwa, który ma bardzo duże znaczenie dla polskiego i światowego odlewnictwa, jest bowiem wydarzeniem, które dotyczy branży bez której nie może funkcjonować żadna nowoczesna gospodarka i żadne nowoczesne społeczeństwo, chyba, że jest na tyle bogate, że może pozwolić sobie na założenie zaspokajania potrzeb na wyroby odlewnicze z importu. Jest to jednak założenie bardzo nieodpowiedzialne, na które zdecydować się może marginalna liczba państw.

Nie zważając na powyższe przygotowujemy kongres, rozumiejąc, że będzie on nobilitował nie tylko polskie odlewnictwo, ale również polską gospodarkę i Polskę jako państwo, którego obywatele i rządzący doceniają kreatywne, innowacyjne techniki, upoważniające nas do funkcjonowania wśród nowoczesnych społeczeństw świata.

Stąd też organizacja 73. Światowego Kongresu odlewnictwa jest dla naszego Stowarzyszenia wyzwaniem, któremu podporządkowujemy główne nasze działania w bieżącym roku, nie rezygnując jednakże z działań statutowych.

Plik ze spisem treści numeru: Pobierz
Plik ze streszczeniem numeru: Pobierz
Opublikowano: 26.10.2018, Redaktor