logo przeglad

Przegląd Odlewnictwa 3-4/2016

Plik ze spisem treści numeru: Pobierz
Plik ze streszczeniem numeru: Pobierz

Niniejszy zeszyt naszego czasopisma dotrze do rąk Szanownych Czytelników w trzeciej dekadzie kwietnia br. i będzie on również dostępny podczas 72. Światowego Kongresu Odlewnictwa, który odbędzie się w dniach 21.–25. maja 2016 roku w miejscowości Nagoya w Japonii.

W środowisku odlewników, cichną już emocje jakie wywołały prezentowane na GIFA 2015 najróżniejsze bardzo interesujące propozycje technologiczne, mechanizacyjne, materiałowe i organizacyjne, które w większości odpowiadały na zapotrzebowanie odlewników, wiążące się z ciągle aktualną niezbędnością oszczędności energii, materiałów, innowacyjnością produktów i ochroną środowiska, a wszystko to dla znacznego poprawienia konkurencyjności produkcji odlewów oraz ich jakości.

Na pewno bardzo dużo rozwiązań prezentowanych na GIFA 2015 jest już wprowadzonych w wielu odlewniach, które poważnie traktują wyzwania jakie przed odlewnictwem stawiają producenci wyrobów finalnych, w których odlewy stanowią ważny i znaczący udział.

Wszystko to realizowane będzie równolegle z coraz bardziej nagłaśnianymi informacjami o wkraczaniu 4. Rewolucji Przemysłowej do wysokorozwiniętych krajów świata. Rewolucja ta obejmuje również odlewnictwo, które jest jedną z pierwszych specjalności technicznych, które rozpoczynają łańcuch produkcyjny każdej prawie maszyny i urządzenia, które użytkują nowoczesne społeczeństwa.

Są to nowe, bardzo ciekawe wyzwania, na które odpowiedziało już np. kilka niemieckich odlewni.

W działania te wpisuje się również „technologia drukowania” nie tylko oprzyrządowania odlewniczego, ale również gotowych produktów odlewnictwa. W badaniach rozwoju tej technologii aktywnie uczestniczą Uniwersytet w Paderborn oraz wyższe uczelnie w Hamburgu, Duisburgu i Erlangen. Singapur zainwestował w tę technologię już 400 mln dolarów, USA i Australia 40 mln dolarów. Chińczycy i Niemcy wydają na to również znaczące sumy.

Warto byłoby aby nasze ośrodki badawczo-rozwojowe pracujące dla odlewnictwa podjęły również działania w tym zakresie. Mogłyby one być realizowane w ramach ogłoszonego przez polskie władze gospodarcze „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, którego jednym z haseł jest reindustrializacja.

Sprawa ta jest bardzo ważną, chociażby dlatego, że podjęcie przez polskie przedsiębiorstwa odlewnicze wyzwań 4. Rewolucji Przemysłowej nie będzie mogło być realizowane bez znaczącego wsparcia finansowego władz gospodarczych.

Nie bez znaczenia również, dla podjęcia tych wyzwań, przez nasz przemysł, są dwa niezbędne działania, zaktywizowanie szkoleń pracowników przemysłu oraz możliwie szybkie zreformowanie przepisów gospodarczych, pomocowych i fiskalnych, które wyszłyby naprzeciw tym wyzwaniom, które realizowane będą głównie przez młodych obywateli naszego kraju, którzy z niechęcią podejmują własną działalność, którą rozpoczynają uciążliwe, długo trwające procedury z tym związane.

Należy również spodziewać się, że na XXV Kongresie Techników Polskich i III Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, które odbędą się w dniach 16.–18. czerwca 2016 roku we Wrocławiu, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, sprawy te, będą tematem dyskusji i jako jedne z ważnych w planowanym nowoczesnym rozwoju gospodarczym Polski, wejdą do pakietu Uchwał i Wniosków i będą swoistą „mapą drogową” dla rozwoju.

W zeszycie tym publikujemy szereg informacji, które mogą być wykorzystane przez naszych Czytelników w ich codziennej pracy oraz w planowaniu zadań z nią związanych.

Publikujemy również zestaw bieżących informacji w kolumnie Bieżąca zagraniczna literatura odlewnicza oraz kalendarz konferencji i imprez targowych.

Życzymy naszym Czytelnikom jak największego i najefektywniejszego wykorzystania tych informacji.

 

Tadeusz Franaszek – redaktor naczelny