Przegląd Odlewnictwa 3-4/2017

Plik ze spisem treści numeru: Pobierz
Plik ze streszczeniem numeru: Pobierz

Skończyła się zima, która po raz kolejny przypomniała nam o konieczności doceniania problematyki ochrony środowiska, bowiem smog, który dotknął wiele rejonów świata, ponownie ujawnił brutalną prawdę o jakości powietrza w jakiej żyją miliony mieszkańców naszej pięknej planety.

Należy mieć nadzieję, że przypomnienie to spowoduje, że problematyce ochrony powietrza rządzący nadadzą najwyższy priorytet i podejmą konsekwentnie pilne działania. Nie dotyczą one tylko Polski, w której problem ten mobilizuje już władze administracyjne i samorządowe rejonów, które minionej zimy dotknęły skutki smogu.

Nie tylko powyższe wyzwanie stoi przed nami w bieżącym roku. Wyzwania te wynikają z dwóch bardzo ważnych dla naszej gospodarki wydarzeń. Jednym z nich jest posiedzenie Zespołu do Spraw Strategii „Europa 2020”, które odbyło się w lutym br. w ministerstwie Rozwoju. Na zebraniu tym omawiana była problematyka gospodarcza polskiej gospodarki w minionym 2016 roku oraz zadania głownie w realizacji programów nowej perspektywy finansowej 2014–2020. Pozytywna, mimo około 5% spadku inwestycji, ocena wyników 2016 roku, jest dobrym prognostykiem wykonania planów na 2017 rok. Drugim dokumentem, który również dobrze wróży polskiej gospodarce, to „Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016” opracowany przez Bank PEKAO SA, w oparciu o badanie prawie 7000 firm, który omawiany był na zorganizowanej w Warszawie konferencji…

Nadzieję na spełnienie tych wniosków polscy menedżerowie gospodarki widzą w ogłoszeniu 2017 roku „Rokiem Gospodarki” oraz we wdrożeniu sprzyjających przedsiębiorczości zapisów „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

W powyższe wydarzenia „na czasie” włącza się również tematyka XIV Forum Inżynierskiego, które pod hasłem: „Reindustrializacja – wyzwaniem dla polskich inżynierów i przedsiębiorców” organizuje Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i odbędzie się ona dnia 6 czerwca 2017 roku podczas Międzynarodowych targów Poznańskich Innowacje-Technologie-Maszyny.

W atmosferę innowacyjności i rozwoju przemysłu odlewniczego wpisują się również na pewno Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe 207 w dniach 24–27 kwietnia 2017, METEF Expo w Veronie w dniach 21–24 czerwca 2017, 15 Międzynarodowe EXPO w Shanghaiu w dniach 13–16 czerwca 2017 oraz międzynarodowe konferencje odlewnicze odbywające się w III kwartale oraz praktycznie całym bieżącym roku (szczegóły w kalendarium konferencji), których tematyka odpowiada tej atmosferze.

We wszystkich tych ważnych dla polskiego odlewnictwa wydarzeniach obecne będzie Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich z Przeglądem Odlewnictwa, promując polskie odlewnictwo oraz 73 Światowy Kongres Odlewnictwa.

Opublikowano: 10.07.2017, Redaktor