Przegląd Odlewnictwa 5-6/2018

Czas niesamowicie szybko płynie. Błyskawicznie zbliża się data 5. czerwca 2018 roku, kiedy to rozpocznie się największa impreza targowa, jaką dla całej polskiej gospodarki, w tym dla polskiego odlewnictwa są Targi Innowacje-Technologie-Maszyny 2018 w Poznaniu.

Na targach tych współorganizujemy ekspozycję odlewni w ramach Parku Tematycznego „Odlewnictwo”.

Na targach ITM w Poznaniu obok promocji odlewni i ich produktów będziemy także promować 73. Światowy Kongres Odlewnictwa.

Równocześnie „biegnie” normalna działalność odlewnictwa i gospodarki w ramach której nasze stowarzyszenie współuczestniczy między innymi w prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji przygotowaniu dokumentów związanych ze zwiększeniem aktywności w zakresie szkolenia młodzieży w zawodach technicznych, w tym odlewnictwa, uczestnicząc we wszystkich spotkaniach dotyczących tej tematyki.

Włączyliśmy się również w prowadzoną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ankietyzację zapotrzebowania przez przedsiębiorstwa na kwalifikowane kadry zwłaszcza dla potrzeb eksportu, rozsyłając stosowne informacje do około 50 przedsiębiorstw (odlewni i członków wspierających STOP).

Uczestniczyliśmy w VI Konferencji z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe” zorganizowanej przez FSNT NOT wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i przekazaliśmy na piśmie nasze wnioski, dotyczące tematyki będącej treścią tej konferencji.

Włączyliśmy się do działań prowadzonych przez Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, związanych z przygotowaniem ustawy o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych.

Z niepokojem śledzimy sygnalizowane podwyżki cen pali płynnych, które na pewno będą miały wpływ na koszty produkcji wielu wyrobów w tym odlewów.

Śledzimy również ruch cen materiałów i surowców dla odlewnictwa, które nadal wykazują nie zawsze sygnalizowane wzrosty, które w różnym stopniu zaskakują odlewników. Dotyczy to głównie surowców o wysokich atestowanych właściwościach niezbędnych do produkcji wysoko jakościowych odlewów.

Plik ze spisem treści numeru: Pobierz
Plik ze streszczeniem numeru: Pobierz
Opublikowano: 26.10.2018, Redaktor