Przegląd Odlewnictwa 5-6/2016

Drodzy Czytelnicy,

Czas bardzo szybko leci. Dopiero niedawno rozpoczynaliśmy Nowy Rok planując różne przewidziane do zrealizowania przedsięwzięcia.

Przewidywaliśmy, że pomoże w ich podjęciu wsparcie finansowe środkami unijnymi , i że będą one pilnie uruchomione na planowane rewitalizacje przemysłu oraz, że przyspieszone będą procedury ich przyznawania. Na to nadal czekamy.

Duże nadzieje wiązaliśmy również z ogłoszeniem przez rząd „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Oczekiwaliśmy bowiem, że do opracowania jego szczegółowych wytycznych, zaproszeni zostaną również odlewnicy, co naszym zdaniem powinno być w pełni zrozumiałe jeśli poważnie mówi się o rewitalizacji przemysłu, w którym odlewy muszą odgrywać ważną rolę. Bez nowoczesnych, innowacyjnych odlewów nie będzie nowoczesnych maszyn i urządzeń. Nie będzie nowoczesnego kolejnictwa, przemysłu stoczniowego, obronnego, obrabiarkowego, AGD, motoryzacyjnego i wielu innych, w których do produkcji wyrobu finalnego niezbędne są innowacyjne, wysokojakościowe odlewy.

Nie chcielibyśmy dowiedzieć się, że Autorzy uszczegóławiający ten bardzo ważny dla polskiej gospodarki Plan, założyli, że takie odlewy niezbędne do rewitalizacji polskiego przemysłu będą importowane, mimo tego, że odlewnictwo polskie, aktualnie eksportuje dla najbardziej wymagających klientów ponad 50% swojej produkcji i w naszej ocenie po niezbędnym dofinansowaniu powinno być do działań tych włączone.

Mamy jednak nadzieję, że Autorzy Ci wezmą pod uwagę liczne polskie doświadczenia, które z „woli rządzących” pozbawiły Polskę wiodących w Europie, a nawet w świecie przedsiębiorstw, uznając je za niepotrzebne, niestety tylko, w ich niekompetentnej ocenie. Licząc jeszcze ciągle na mądrość „rządzących” sukcesywnie z trudem unowocześniają swoje odlewnie, kształcą młodzież i dokształcają się w zawodach i specjalnościach odlewniczych, robiąc to z miłości do tego zawodu, oraz szacunku do swoich krajowych i zagranicznych klientów, którzy wysoko oceniają ich produkty.

Uznając za niezbędne przekazanie Szanownym naszym Czytelnikom podane powyżej informacje w zeszycie tym publikujemy również spis teleadresowy około 230 odlewni polskich, z którego każdy poszukujący w Polsce dostawcy odlewów, może takiego znaleźć. Realizujemy tym jedno z ważnych zadań naszego Stowarzyszenia, którego misja „promować polskie odlewnictwo” jest realizowana już 80 lat.

Poza tym w zeszycie publikujemy następujące artykuły:

Wpływ temperatury i wilgotności powietrza na kinetykę zmian wymiarowych wybranych gatunków drewna stosowanych na modele odlewnicze autorstwa M. Waksmundzkiego, J. Zycha.

ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach – modernizacja linii formierskiej, autorstwa S. Geisweida, W. Kwilosza, J. Michalskiego,

Niskoemisyjne dodatki do mas formierskich wiązanych bentonitem autorstwa T. Engelhardta,

Stojak walcarki quarto – największy odlew staliwny wykonany w Polsce autorstwa G. Pucki,

Instalacje odpylania procesów odlewniczych opracowany przez firmę Instal Filter,

Poprawa jakości odlewów w odlewni Nissan w Kantabrii dzięki zastosowaniu otulin FEEDEX opracowany przez firmę Foseco.

Tradycyjnie również przekazujemy kolejny zestaw informacji w kolumnie Bieżąca zagraniczna literatura odlewnicza, kroniki, wiadomości STOP oraz kalendarz imprez targowych.

Liczymy, że w tekstach tego zeszytu każdy nasz Szanowny Czytelnik znajdzie coś ciekawego dla siebie, co będzie mógł wykorzystać w swojej codziennej działalności zawodowej.

Tadeusz Franaszek – redaktor naczelny

Opublikowano: 12.07.2016, Redaktor