logo przeglad

Przegląd Odlewnictwa 9-10/2016

Plik ze spisem treści numeru: Pobierz
Plik ze streszczeniem numeru: Pobierz

Skończyło się lato i weszliśmy w okres jesieni. Rozpocznie się aktywizowanie działań, aby jak najkorzystniej zakończyć kolejny rok gospodarczy. Większość naszych odlewni ma stosunkowo pełne portfele zamówień, aby osiągnąć pozytywny efekt swojej ciężkiej pracy.

Równocześnie przeciąga się czas związany z uruchomieniem wielu projektów, dla których pozytywnie zakończyły się skomplikowane procedury kwalifikacyjne, które ostatnio uległy dalszemu znacznemu zaostrzeniu. Mamy wątpliwości czy we wszystkich przypadkach zasadnie. Świat pędzi, pomysły innowacyjne nie powinny i nie mogą czekać, a jesteśmy przekonani, ze wśród opóźnionych decyzji są również takie, które dotyczą tematów innowacyjnych. Musimy jednak wykazać się cierpliwością, bowiem weszliśmy w okres dyskusji i analiz jakie sprowokowane zostały przez przekazany do publicznej konsultacji projekt „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” autorstwa Ministerstwa Rozwoju i nazywany „Projektem Morawieckiego”, szefa tego resortu i wicepremiera rządu RP.

Również środowiska inżynierskie (NOT) oraz ekonomiczne, naukowe, prawnicze i polityczne, prowadzą dyskusje i oceniają ten dokument.

Nasze środowisko, dnia 20 września 2016 roku na zebraniu Prezesów i Dyrektorów Odlewni oraz przedstawicieli nauki w większości członków naszego Stowarzyszenia, zorganizowanym przez ZG STOP w czasie Targów METAL w Kielcach, przeprowadziło na temat tej „Strategii” bardzo kompetentną i zaangażowaną dyskusję.

W dyskusji tej pozytywnie oceniono powstanie „Strategii”, która jest wizją rozwoju naszej gospodarki w tym odlewnictwa. Będziemy zadowoleni, jeśli autorzy „Strategii” wprowadzą do niej nasze uwagi i propozycje, które przekażemy Im w interesie naszego odlewnictwa, oraz naszego przemysłu w oparciu o przeprowadzoną dyskusję. Nie będzie żadną przesadą jeśli wspomnę, że odlewnictwo, które nie może doczekać się u nas należnego mu usytuowania i traktowania, jest jedną z głównych specjalności technicznych bez której nie może rozwijać się żadna nowoczesna innowacyjna gospodarka, bez której trudno wyobrazić sobie innowacyjną produkcję realizowaną  przez przemysły: motoryzacyjny, lotniczy, morski, maszynowy, rolniczy, budowlany, kolejowy, górniczy, sprzętu AGD i RTV, oraz dla zdrowia i życia ludzi jak też zwierząt oraz prawie wszystkich urządzeń, które w swoim życiu i działalności używa człowiek.

Stąd nasze nadzieje, że Decydenci, od których zależy wykorzystanie społecznych uwag i propozycji nie ulegną naciskom różnych „lobbystów” dbających tylko o swoje interesy i pochylą się z uwagą nad naszymi propozycjami i wprowadzą je w akty wykonawcze i legislacyjne zapewniające skuteczne realizowanie zapisów „Strategii”.

Stąd też, pozostając z tą nadzieją „robimy swoje”, szkolimy odlewników, przygotowujemy do druku monografię 80-lecia działalności naszego Stowarzyszenia, przekazujemy opinie i uwagi naszego środowiska Władzom, które nas o to proszą.

Poinformujemy o tym na spotkaniu odlewników z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2016, oraz 80-lecia działania naszego Stowarzyszenia i Przeglądu Odlewnictwa, które odbędzie się w Krakowie, w dniu 9 grudnia 2016 roku i będzie poprzedzone konferencją techniczno-szkoleniową, na której już tradycyjnie przedstawimy stan odlewnictwa w Polsce i na świecie oraz innowacyjne techniki produkcji odlewów.

Z wielkim zadowoleniem przyjęlibyśmy możliwość poinformowania uczestników tego spotkania o przyjęciu naszych propozycji do „Strategii”.

Do rąk naszych czytelników oddajemy kolejny zeszyt Przeglądu Odlewnictwa, w którym znajdują się artykuły:

  • POHLMANN, S. SCHRECKENBERG: Nowa technologia systemów wymaga nowych materiałów wsadowych Zoptymalizowany system nanoszenia pokryć ochronnych dla w pełni zautomatyzowanych i zrobotyzowanych technologii wytwarzania rdzeni odlewniczych,
  • FEDORYSZYN: Automaty formierskie linii wytwarzania odlewów w formach bezskrzynkowych,
  • Technologie w ochronie środowiska,
  • PACHOLE: Monitorowanie parametrów pracy systemu rekuperacji spalin
  • WRÓBEL: Piasek chromitowy a masa furanowa (czyli na co zwracać uwagę aby pomagał on a nie szkodził),
  • KRÓL: Najlepsze modele organizacyjnoprawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
  • Kontrola Przepływu Metalu – Seminarium FOSECO w Skawinie.

Tradycyjnie również przekazujemy kolejny zestaw informacji w kolumnie Bieżąca zagraniczna literatura odlewnicza, kroniki, wiadomości STOP oraz kalendarz imprez targowych.

Liczymy, że w tekstach tego zeszytu każdy nasz Szanowny Czytelnik znajdzie coś ciekawego dla siebie, co będzie mógł wykorzystać w swojej codziennej działalności zawodowej.

Tadeusz Franaszek – redaktor naczelny