Przegląd Odlewnictwa 9-10/2017

Rozpoczęła się jesień, niestety nie tylko kalendarzowa, lecz także chłodna i deszczowa, połączona z zagrożeniami powodziowymi. Nie nastraja to optymistycznie. W tej sytuacji na nastroje społeczne pozytywnie wpływają informacje związane  z realizacją projektu pt. „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Równo rok temu we wrześniu 2016 roku nasze środowisko przeprowadziło dyskusję nad tym projektem. W dyskusji tej wyrażono obawy i nadzieje co do realności i możliwości zrealizowania poszczególnych zapisów „Strategii”. Zaskoczono pesymistów, bowiem już w czerwcu br. wicepremier Mateusz Morawiecki ogłosił pakiet 100 ułatwień dla przedsiębiorstw, z których większość po roku od zapowiedzi została wdrożona. Dotyczą one głównie problematyki ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej, uproszczenia w księgowości, ułatwienia w inwestycjach budowlanych, postępowaniach administracyjnych. Wdrożono przepisy ułatwiające odzyskanie należności oraz zwiększające możliwości uzyskania informacji o przedsiębiorstwach. Nie są to jednak wszystkie ważne dla tej działalności zapisy. Dlatego też pozytywnie oceniając to co zrobiono w ciągu roku, oczekujemy na realizację pozostałych ważnych dla gospodarki zapisów „Strategii”, aby pozwoliło to na dalszy rozwój  i aktywizację naszej gospodarki, zwiększania jej kreatywności i konkurencyjności. Sprawa ta nabiera specjalnej ważności w obliczu zagrożeń, jakie dla wielu branż, w tym odlewnictwa, niesie zwiększający się brak kwalifikowanej siły roboczej.

Plik ze spisem treści numeru: Pobierz
Plik ze streszczeniem numeru: Pobierz
Opublikowano: 31.01.2018, Redaktor