O Nas

Miesięcznik PRZEGLĄD ODLEWNICTWA jest czasopismem naukowo-technicznym zajmującym się problematyką odlewniczą. Wydawany jest od 1937 roku i ma zasięg międzynarodowy. Nakład tego czasopisma wynosi od 500-1000 egz., rozchodzących się do krajowych odlewni, przedsiębiorstw stosujących odlewy do swojej produkcji, a także wśród inżynierów i techników pracujących w odlewnictwie. Jest wysyłany również poza granice Polski. Obok informacji o nowościach w technice, w organizacji produkcji, jakości, ochronie środowiska, w historii odlewnictwa – czasopismo zawiera także reklamy krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw produkujących maszyny, wyposażenie dla odlewnictwa, materiały i odlewy. Czasopismo zawiera również streszczenia i przedruki artykułów ukazujących się w zagranicznych czasopismach, a także oryginalne prace zagranicznych autorów.

Modyfikowane: 08.02.2016, Redaktor