Prenumerata

Prenumerata krajowa

Prenumeratę zamawiać można u Wydawcy, dokonując wpłaty na konto Bank PEKAO SA 83 1240 2294 1111 0000 3709 2625, potwierdzenie wpłaty wraz z pisemnym zamówieniem należy przesłać do redakcji droga elektroniczną przeglad@przeglad-odlewnictwa.pl w tytule podając okres prenumeraty oraz liczbę zamówionych egzemplarzy. Informacji o prenumeracie udziela Redakcja pod numerem tel. 12 352 39 60. Egzemplarze archiwalne można nabyć w Redakcji.

Prenumerata ulgowa – przysługuje osobom fizycznym – członkom Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich oraz członkom innych SNT zrzeszonych w NOT, studentom wyższych uczelni, uczniom szkół zawodowych oraz podmiotom gospodarczym będących Członkami Wspierającymi STOP.

Prenumerata półroczna:

Normalna          Ulgowa

118,50 zł                   59,25 zł

 

Prenumerata roczna:

Normalna          Ulgowa

237 zł                   118,50 zł

 

+37 zł opłata pocztowa

Cena prenumeraty zawiera podatek VAT w wysokości 8%.

FORMULARZ ZAMÓWNIENIA PRENUMERATY

 

 

Modyfikowane: 22.01.2021, Redaktor