Prenumerata

Prenumerata krajowa

Prenumeratę zamawiać można u Wydawcy, dokonując wpłaty na konto Bank PEKAO SA 83 1240 2294 1111 0000 3709 2625, potwierdzenie wpłaty wraz z pisemnym zamówieniem należy przesłać do redakcji droga elektroniczną redakcja@przeglad-odlewnictwa.pl w tytule podając okres prenumeraty oraz liczbę zamówionych egzemplarzy. Informacji o prenumeracie udziela Redakcja pod numerem tel. 12 352 39 60. Egzemplarze archiwalne można nabyć w Redakcji.

Prenumeratę realizuje również Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT. Informacje o prenumeracie pod tel. +48 22 840 35 89, fax +48 22 891 13 74, www.sigma-not.pl

Prenumerata ulgowa – przysługuje osobom fizycznym – członkom Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich oraz członkom innych SNT zrzeszonych w NOT, studentom wyższych uczelni, uczniom szkół zawodowych oraz podmiotom gospodarczym będących Członkami Wspierającymi STOP.

Prenumerata półroczna:

Normalna          Ulgowa

114 zł                   57 zł

 

Prenumerata roczna:

Normalna          Ulgowa

228 zł                   114 zł

 

+37 zł opłata pocztowa

Do ceny prenumeraty doliczany jest podatek VAT w wysokości 5%.

 

 

Foreign subscription

Orders for the subscription of Przegląd Odlewnictwa should be sent to the editorial office: Przeglad Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Krakow, the payment should be made to the following account: BANK PEKAO SA 65 1240 4650 1978 0010 6443 5003 with information about period of the subscription.

Subscription also leads Ars Polona SA, Foreign Trade Enterprise, ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa, tel. +48 22 509 86 63, fax +48 22 509 86 40, www.arspolona.com.pl

The price of one-year subscription is 130 EURO

Modyfikowane: 17.03.2016, Redaktor