Redakcja

Redaktor naczelny:

 • Tadeusz Franaszek

Z-ca redaktora naczelnego:

 • Magdalena Jasińska

Specjalista do spraw adminstracyjno-wydawniczych:

 • Aleksandra Grabarczyk

Korekta:

 • Alicja Dziura
 • Aleksandra Grabarczyk
 • Magdalena Pietroń

Redaktorzy działowi:

 • Andrzej Białobrzeski,
 • Józef Dańko,
 • Jerzy Zych,
 • Mariusz Holtzer,
 • Jerzy Tybulczuk

Wydawca:

 • Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

Członkowie Kolegium Redakcyjnego:

 • prof. Andrzej BIAŁOBRZESKI
 • prof. Józef DAŃKO
 • dr. inż. Krystyna ZAPALSKA NOWAK
 • dr. inż. Jerzy ZYCH
 • prof. dr hab. Mariusz HOLTZER
 • doc. dr inż. Jerzy TYBULCZUK

Członkowie Rady Programowej:

 • Maciej ASŁANOWICZ
 • Tadeusz BOGACZ
 • Stanisław DZIK
 • Aleksander FEDORYSZYN
 • Adam GÓRNY
 • Edward GUZIK
 • Ryszard KIELCZYK
 • Stanisław KIZNER
 • Marcin PERZYK
 • Grzegorz PUCKA (przewodniczący)
 • Zbigniew RONDUDA
 • Czesław SAJNAGA
 • Jerzy J. SOBCZAK
 • Dorota SOKOŁOWSKA
 • Jan SZAJNAR
 • Gotthard WOLF
 • Janusz ZATOŃ
 • Stanisław ŻAKIEWICZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Jan Głownia
 • dr hab. inż. Zenon Pirowski, prof. IOd.
 • dr inż. Jerzy Tybulczuk
 • prof. dr hab. inż. Józef Dańko DHC
 • prof. dr hab. inż. Jan Szajnar
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Holtzer
 • dr hab. inż. Ireneusz Telejko
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Fedoryszyn
 • dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak, prof .PŁ
 • dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. nadzw.
Modyfikowane: 19.01.2020, Redaktor