Reklama

ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Ceny zależą od powierzchni zajętej wewnątrz zeszytu przyjmując za podstawę format A4 (210 × 297 mm).

 

Artykuł sponsorowany 1/1

min. 800 zł

 

Reklamy wewnątrz zeszytu:

1 strona            2 strony             ½ strony            ¼ strony

1400 zł                    2200 zł                    800 zł                      400 zł

 

Reklamy na okładkach

I okładka           II okładka          III okładka         IV okładka

2800 zł                    2200 zł                    2000 zł                    2500 zł

 

Ulotki reklamowe

Jednocześnie z drukiem dwustronnej reklamy w Przeglądzie Odlewnictwa istnieje możliwość druku dodatkowego nakładu ulotek. Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od wielkości nakładu.

Powyższe ceny reklam dotyczą druku z materiałów dostarczonych przez zamawiającego. Zamawiający może również zlecić Redakcji Przeglądu Odlewnictwa opracowanie graficzne i przygotowanie projektu reklamy. W tym przypadku dodatkowe kosz­ty ponoszone przez zamawiającego są ustalane indywidualnie.

 

Rabaty

Stosowane są w przypadku zamówienia na powtórzenie tej samej reklamy lub ogłoszenia. Wysokość rabatu zależy od liczby powtórzeń: pierwsze powtórzenie – 5%, drugie –10%, trzecie – 15%, czwarte i dalsze – 20%.

Do wszystkich cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Wydawca – Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich nie odpowiada za stwierdzenia i opinie wysunięte przez autorów prac, artykułów, a także zawarte w opublikowanych ogłoszeniach. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów prac lub artykułów bez zgody autora.

 

 

Modyfikowane: 19.01.2020, Redaktor