Wydawca

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP) założone w 1936 roku, jest dobrowolną, nie rządową organizacją, zrzeszającą inżynierów i techników pracujących w przemyśle odlewniczym i w instytucjach związanych z odlewnictwem. Stowarzyszenie działa na terenie Polski przez 16 oddziałów oraz ponad 50 kół zakładowych pracujących w odlewniach, szkołach i innych instytucjach. Stowarzyszenie jest członkiem Światowej Organizacji Odlewników (WFO) z siedzibą w Birmingham (Wielka Brytania) oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Jako członek WFO reprezentuje polskie odlewnictwo na arenie międzynarodowej.

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich:

  • organizuje konferencje, sympozja, szkolenia, konkursy, wycieczki techniczne i inne imprezy,
  • angażuje się w działalność ekonomiczną i innowacyjną,
  • umożliwia polskim odlewnikom współpracę z odpowiednimi organizacjami zagranicznymi, zajmującymi się zastosowaniem nauki w nowoczesnej technologii,
  • wydaje swój organ oficjalny Przegląd Odlewnictwa.

 

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

www.stowarzyszenie-stop.pl

 

Czytaj:

  • Statut Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich przyjęty uchwałą XXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów dnia 12 czerwca 2007 r. w Poznaniu – klik
Modyfikowane: 17.03.2016, Redaktor