Jubileusz 80-lecia STOP

Dnia 9 grudnia 2016 roku Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich obchodziło Jubileusz 80-lecia działalności.

Uroczystość tę objęli swym patronatem Ministerstwo Rozwoju, Wojewoda Małopolski Józef Pilch oraz Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

Jubileusz poprzedziła konferencja techniczna pod tytułem „Innowacyjne techniki w produkcji odlewów”.

W uroczystości udział wzięło ponad 230 osób a wśród nich Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Odlewnictwa (WFO) – pan Andrew Turner, prezes Słoweńskiego Stowarzyszenia Odlewników (DLS) – pani Miriam Jan-Blazic, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich – pan Przemysław Trawa, wiceprezes Targów Kielce SA – pani Bożena Staniak, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej – pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Odlewniczej Izby Gospodarczej – pan Andrzej Ryba, Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH – pan Rafał Dańko, Dyrektor Instytutu Odlewnictwa – pan Jerzy Józef Sobczak., przedstawiciele świata nauki polskiej (Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Łódzka, Politechnika Rzeszowska), prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele kadry zarządzającej odlewni i przedsiębiorstw odlewniczych działających na terenie naszego kraju. Podczas gali wręczone zostały odznaki i wyróżnienia stowarzyszeniowe.

Opublikowano: 13.02.2017, Redaktor