Przegląd Odlewnictwa 1-2/2019

Przeglądem Odlewnictwa zeszyt 1–2/2019 rozpoczynamy Nowy 2019 Rok, który według prognoz ma obfitować w wiele ciekawych, ale równocześnie nie zawsze korzystnych zdarzeń. Na szczęście jedno z nich, które w drugiej połowie minionego roku, najbardziej poruszyło, nie tylko0 odlewnicze środowisko, znalazło rozwiązanie. Rząd podjął stosowne decyzje, które mają zapobiec tragicznym dla wielu przedsiębiorstw, w tym odlewni, skutkom nierozważnej podwyżce cen energii elektrycznej i gazu. Pismo Ministerstwa Energii z 29 stycznia 2019 roku dotyczące tej sprawy rozesłaliśmy do wiadomości wszystk8ich Oddziałów naszego Stowarzyszenia oraz kilkunastu odlewni.

Kolejną bardzo dobrą wiadomością są ustalenia jakie zapadły na szczycie Klimatycznym w Katowicach. Szczyt ten odbył się w dniach 2–14 grudnia 2018 roku. Uczestniczyło w nim prawie 30 000 osób. W czasie jego trwania negocjatorzy ze 196 państw świata, w tym Unii Europejskiej, debatowali wyparowując tzw. „Katowicki pakiet Klimatyczny”, będący wieloaspektową umową, która ujmuje globalnie problemy związane z odpowiedzialnością za los całej Ziemi.

Uchwalony „Pakiet”, jeśli będzie realizowany w krajach, które go podpisały, daje szansę na doprowadzenie do zmniejszenia emisji CO2 stopniowo do 2020, 2030 i 2050 roku, co pozwoli na zatrzymanie globalnego ocieplenia. To jednak wymaga, aby do roku 2030 emisja dwutlenku węgla do atmosfery została zredukowana o 45%. Dla osiągnięcia tego celu koniecznym staje się zintenstyfikowanie wprowadzenia systemów energii odnawialnych: wiatrowej, słonecznej, wodnej itp. Systemy te jednak nie mają jak na razie we wszystkich krajach należnych priorytetów. Bardzo ważnym też dla osiągnięcia założonego w „Pakiecie” zredukowania emisji do atmosfery dwutlenku węgla jest ochrona lasów i nie dopuszczenie do zmniejszenie ich powierzchni. Sprawy omawiane na Szczycie Klimatycznym w Katowicach mają kapitalne znaczenie dla zapobiegnięcia trudnej do ocenienia katastrofy światowej, powinny więc stać się bardzo ważnymi dla tych, których kompetencje intelektualne powinny jej zapobiec. W grupie tej na pewno są inżynierowie, którzy jednak bez wsparcia polityków i rządzących mają bardzo ograniczone możliwości.

Kolejną dobrą informacją na początku nowego roku jest udział Wydziału odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w projekcie Zintegrowany program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Studenci wydziału w ramach projektu oprócz udziału w certyfikowanych szkoleniach zawodowych i wizytach studyjnych u pracodawców będą mogli uczestniczyć w programach stażowych. W ramach stażu studenci ostatniego semestru studiów II stopnia (magisterskich) wyjadą na trzy miesięczne, płatne staże do wiodących firm z branży odlewniczej mających swoje siedziby w całej Polsce. Środki z projektu pokryją także koszty zakwaterowania, ubezpieczenia i badań lekarskich. Przez trzy kolejne lata (2019–2021) ze wsparcia w postaci stażu będzie mogło skorzystać 113 studentów (67 z kierunku Inżynieria procesów odlewniczych i 46 z Komputerowego Wspomagania Procesów Inżynierskich). Udział w Projekcie studentów Wydziału Odlewnictwa AGH, świadczy o docenianiu przez władze rektorskie tej uczelni, odlewnictwa jako ważnej specjalności dla rozwoju gospodarki. Dzięki temu projektowi polskie odlewnictwo będzie mogło zatrudniać młodych dobrze przygotowanych do zawodu absolwentów Wydziału Odlewnictwa AGH.

Na tle tych pozytywnych informacji, ciągle istnieją prognozy sygnalizujące pojawienie się w gospodarce światowej objawów zbliżającego się kryzysu. Należy jednak mieć nadzieję, że jeśli on nawet się rozwinie nie będzie rujnującym dla gospodarki, która przetrwa go w łagodnej formie.

Informujemy członków naszego Stowarzyszenia, ze rok 2019 jest rokiem akcji sprawozdawczo-wyborczej, którą zakończy kolejny Walny Zjazd Delegatów. Odbędzie się on w Krakowie 5 grudnia 2019 roku.

Plik ze spisem treści numeru: Pobierz

Plik ze streszczeniem numeru: Pobierz
Pliki do pobrania:
Spis treści: Pobierz plik
Streszczenie: Pobierz plik
Opublikowano: 19.03.2019, Redaktor