Przegląd Odlewnictwa 11-12/2018

Kończy się rok, jeszcze kilkanaście dni i będziemy witać nowy 2019.

Powitanie Nowego, wymusza konieczność podsumowania mijającego. Dla naszego Stowarzyszenia był on bardzo pracowity, przygotowywaliśmy 73 Światowy Kongres odlewnictwa, zadając sobie pytania, czy i ilu przyjedzie Uczestników, ile zgłoszą Oni abstraktów, jaki będzie ich poziom, ilu zdobędziemy sponsorów, ilu będzie chętnych aby zaprezentować swoje kreatywne produkty na wystawie „Kreatywne Odlewnictwo” itp., itp.

Na wszystkie te pytania na przekór pesymistom, udało się uzyskać pozytywne odpowiedzi. Zawdzięczamy to nadprzeciętnemu zaangażowaniu całego sekretariatu Zarządu Głównego STOP, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego, szczęściu w wyborze i dużym zrozumieniu naszych założeń przez współpracujących z nami partnerów.

Już pierwsze oceny i pierwsze gratulacje napawają nas nadzieją że ostateczna ocena przez Uczestników 73 Światowego Kongresu będzie dla nas pozytywna.

To nas mobilizuje do dalszych ambitnych inicjatyw, które będą nobilitować nasze Stowarzyszenie w Polsce i poza jej granicami.

W znacznie gorszy nastrój wprowadza nas sytuacja polskiego odlewnictwa, które kończy rok w dobrej kondycji, ale prognozy na nadchodzący spędzają wszystkim sen z oczu i zmuszają do bardzo pesymistycznego nastroju. Powodem tego jest znaczna podwyżka cen energii elektrycznej i gazu, oraz niedostateczna naszym zdaniem  reakcja na to, naszych władz gospodarczych. Podwyżka cen czynników energetycznych dla odlewnictwa, które jest branżą energochłonną może mieć negatywne skutki, które zdestabilizują działanie i perspektywy tej ważnej dla całej gospodarki branży. Mamy jednak nadzieję, że władze gospodarcze uznają argumenty odlewników i wprowadzą odlewnictwo do grupy przedsiębiorstw energochłonnych. Tego serdecznie sobie życzymy.

Dziękujemy Szanownym Czytelnikom, Prenumeratorom, Reklamodawcom, Autorom oraz wszystkim członkom zwyczajnym i wspierającym STOP, Przyjaciołom i Sympatykom, że byliście z nami w całym 2018 roku i wspieraliście nasze działania.

Równocześnie z okazji Dnia Odlewnika 2018, Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2019 Roku życzymy Wam zdrowia, wszelkiej pomyślności i sukcesów w życiu prywatnym, zawodowym i stowarzyszeniowym.

Niech Rok ten będzie tym w którym zrealizujecie z sukcesem wszystkie Swoje plany, zamierzenia i marzenia.

Niech w całym Nowym 2019 Roku, towarzyszy Wam zrozumienie partnerów biznesowych, przychylność otoczenia a  w Waszych działaniach zrozumienie i wsparcie inicjatyw Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich i Redakcji Przeglądu Odlewnictwa.

Pliki do pobrania:
Spis treści: Pobierz plik
Streszczenie: Pobierz plik
Opublikowano: 06.02.2019, Redaktor