Przegląd Odlewnictwa 3-4/2019

Skończył się pierwszy kwartał Nowego 2019 Roku. Nie ucichły jednak prognozy związane z osłabianiem się gospodarki światowej. Skutki tego już zaczynają odczuwać niektóre branże, a to przekłada się również na odlewnictwo. Jak na razie nie notujemy większych zagrożeń, chociaż wszystko może się zdarzyć, tym bardziej, że ciągle istniejące zatory płatnicze destabilizują gospodarkę, zwiększają ją bardzo. Równocześnie przesuwa się termin przyjęcia wieloletniej perspektywy budżetowej Unii na lata 2021–2027, która miała być przyjęta w tej kadencji. Rodzi to kolejne niewiadome, na które duży wpływ będzie miał nowo wybrany Parlament Europejski, którego skład nie jest łatwy do przewidzenia.

Zbliża się również termin oceny zrealizowania ustaleń UE według których Polska w roku 2020 ma osiągnąć 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych. A to może się nie udać, tym bardziej, że zmniejszono inwestowanie w energię „wiatrową”, co odczuły nasze odlewnie realizujące produkcję odlewów dla tej technologii.

Ciągle dużo się mówi o unowocześnianiu gospodarki, a równocześnie proponuje się ograniczenie nauczania matematyki, a nawet wycofanie jej z egzaminów maturalnych.

Kto więc będzie tworzył tą nowoczesną technikę?

Na tym tle nadzieją napawają informacje, które podają, ze w styczniu 2019 roku Prezydent RP podpisał ustawę o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, która ma integrować działania wokół Przemysłu 4.0.

Kolejna informacja dotyczy podsumowania IX Konkursu Lider, w którym nagrodzono 51 naukowców w wieku poniżej 35 roku życia, a wśród nagrodzonych znalazło się między innymi 28 projektów z zakresu nauk technicznych.

Informacje te są optymistyczne, byle tylko nie pozostały w sferze projektów z prozaicznych powodów, braku zainteresowania nimi przemysłu, braku środków finansowych na etapy prototypowania oraz braku kadr, co niechybnie się stanie, gdy dopuścimy do wyeliminowania z programów szkolnych matematyki, a z wykształcenia wyższego, ćwiczeń laboratoryjnych, praktyk zawodowych i doświadczonych, we współpracy z przemysłem, wykładowców, przyjmując, ze wystarczy znajomość języka angielskiego oraz pracy z internetem.

Poza tymi ważnymi, nie jedynymi, wartymi przemyśleń, sprawami, zapraszamy również do lektury treści bieżącego zeszytu Przeglądu Odlewnictwa, w którym publikujemy:

 

Poza tym tradycyjnie wiadomości stowarzyszenia, aktualności oraz wykaz bieżącej zagranicznej literatury odlewniczej.

Pliki do pobrania:
Spis treści: Pobierz plik
Streszczenie: Pobierz plik
Opublikowano: 30.07.2019, Redaktor