Przegląd Odlewnictwa 5-6/2020

Drodzy Czytelnicy!

Wciąż trwa epidemia koronawirusa. Już drugi zeszyt Przeglądu Odlewnictwa zostanie wydany przez naszą redakcję w tej niecodziennej atmosferze. Mimo tego robimy wszystko, aby treści zawarte na jego łamach były możliwie najciekawsze i odpowiadały bieżącym potrzebom. Za takie, w zeszycie 5-6 Przeglądu Odlewnictwa, uznaliśmy informacje dotyczące wpływu pandemii koronawirusa na światowe, europejskie i polskie odlewnictwo oraz działania podjęte przez UE
i kraje członkowskie w celu wsparcia krajowych gospodarek. Raport ten oparty został o dostępne dane opublikowane przez World Foundry Organization (WFO), European Foundry Association (CAEF), portale branżowe i bezpośrednio same odlewnie oraz opatrzony został kompetentnymi komentarzami. Jesteśmy pewni, że na pewno dobrze wypełni powstałą lukę informacyjną, obrazując tym samym bieżącą sytuację w branży.

Integralną częścią  tego numeru jest sygnalizowany już w poprzednim zeszycie Katalog Polskich Odlewni i Dostawców dla Odlewnictwa. Katalog podzielony został na kila działów, przejrzyście prezentując spis krajowych przedsiębiorców – 132 odlewni żeliwa, 36 odlewni staliwa, 162 odlewni metali nieżelaznych oraz 251 dostawców dla odlewnictwa, w tym: 89 dostawców maszyn i urządzeń, 65 dostawców materiałów, 53 dostawców oprzyrządowania i 44 przedsiębiorstw związanych z branżą i świadczących dla niej różnego rodzaju usługi. Jesteśmy przekonani, że Katalog w sposób skuteczny uzupełni brak bardzo potrzebnych i zarazem aktualnych informacji o potencjale polskiej branży odlewniczej. Użytkowa wartość tej publikacji ma specjalne znaczenie, zwłaszcza w obliczu braku imprez targowych, a bieżące potrzeby zaopatrzeniowe „rozmrażanej” gospodarki nie pozwalają na oczekiwania.

W bieżącym zeszycie, poza tymi dwoma wiodącymi publikacjami,  Szanowni Czytelnicy znajdą również artykuły naukowe i techniczne tj.:

„Wysychanie powłok ochronnych nanoszonych na elementy form piaskowych o zróżnicowanym kształcie” autorstwa N. Matonis, Ł. Jamrozowicz, J. Zych, T. Snopkiewicz;

„Bezrdzeniowy piec indukcyjny średniej częstotliwości. Koncepcja postępu technologicznego zademonstrowanego na przykładzie Odlewni Żeliwa Śrem w Polsce” autorstwa W. Schmitz, Ł. Borkowski:;

  •       „Potencjalne oszczędności dla formierni ręcznych – zwłaszcza w odlewni staliwa”;
  •       „Home office: jak przemysł metalurgiczny może teraz wykorzystać digitalizację?”;
  •       „ZGM Zębiec S.A. – kiedyś i dziś”.

Przekazując ten zeszyt do rąk Szanownych Czytelników, życzę przyjemnej lektury. Mam nadzieję, że w odczuwalny sposób skróci ona czas jaki przyjdzie nam jeszcze walczyć z wirusem.

 

Tadeusz Franaszek – Editor-in-Chief

Pliki do pobrania:
Spis treści: Pobierz plik
Streszczenie: Pobierz plik
Opublikowano: 19.06.2020, Redaktor