Przegląd Odlewnictwa 7-8/2020

Kolejny już zeszyt Przeglądu Odlewnictwa zredagowaliśmy w atmosferze ciągle trwającej epidemii koronawirusa.

Według oceny ekonomistów atmosfera ta pozwala na powolne wychodzenie gospodarki z zapaści i znoszenie wprowadzonych obostrzeń. Jednakże aktywność ta i powrót do normalności jest zróżnicowana w różnych branżach i sektorach gospodarki. Głównie z tego powodu globalna ocena tej sytuacji jest trudna. Dodatkowe utrudnienia wynikają również z faktu ciągłego pojawiania się ognisk nowych zakażeń, co stawia pod dużym znakiem zapytania większość prognoz, które były podstawą zniesienia sporej części obowiązujących do tej pory ograniczeń. Wszystko to nie tworzy optymistycznego wizerunku najbliższej przyszłości. Potwierdza to również w naszej branży, drugi kwartał bieżącego roku, w którym odwołane zostały, mające się odbyć w maju i czerwcu, międzynarodowe imprezy odlewnicze.

Z nadzieją więc oczekujemy pozytywnych prognoz na trzeci i czwarty kwartał,  które pozwolą na planowanie udziału stowarzyszenia oraz polskich odlewników w Targach METAL w Kielcach, Targach ITM Industry  Europe w Poznaniu oraz zorganizowanie Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika w tradycyjnej koncepcji połączonej z międzynarodową konferencją techniczną.

W bieżącym zeszycie przekazujemy Szanownym Czytelnikom obszerną informację na temat wpływu pandemii koronawirusa na polskie, europejskie i światowe odlewnictwo. Jest to kontynuacja raportu opublikowanego w poprzednim zeszycie. W części raportu poświęconego polskiej branży odlewniczej zawarliśmy analizę przeprowadzonego wśród polskich odlewni badania nt. wpływu epidemii na ich funkcjonowanie.

W niniejszym zeszycie publikujemy również artykuły poświęcone tematyce cyfryzacji i idei Przemysłu 4.0, które prezentują możliwości transformacji przedsiębiorstw w tym kierunku, wykorzystując nowe technologie cyfrowe, zasoby danych oraz kompetencje pracowników. W obrębie tej tematyki prezentujemy artykuły:

  •      Cyfryzacja daje pracę,
  •      Odlewnia 4.0: Budowa inteligentnej odlewni,
  •      Przemysł 4.0: Nie wszyscy gotowi na rewolucję,
  •      Rzut oka na fabrykę przyszłości – w Krakowie powstaje miejsce, gdzie zobaczysz rozwiązania przemysłu 4.0. w praktyce.

Zachęcamy także do zapoznania się z pozostałymi artykułami, w tym:

  • Smorawiński: Urządzenia do rafinacji barbotażowej aluminium i jego stopów MDS_3f. Nowa jakość,
  • Gliwiński: Pozytywne myślenie w dobie kryzysu koronawirusa,
  • Nowe spojrzenie na proces mieszania masy formierskiej: DISA przedstawia następną generację mieszarek DISAMIX,
  • Bitech Producent Urządzeń i Linii Technologicznych Sp. z o.o.,
  • Nowości produktowe Zębiec Minerals.

Przekazując niniejszy zeszyt do rąk Szanownych Czytelników, życzę przyjemnej lektury oraz pomyślnych prognoz, które pozwolą nam aktywnie realizować podjęte plany i z optymizmem potrzeć w przyszłość.

Tadeusz Franaszek  – redaktor naczelny

Pliki do pobrania:
Spis treści: Pobierz plik
Streszczenie: Pobierz plik
Opublikowano: 02.10.2020, Redaktor