O Nas

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA jest czasopismem naukowo-technicznym zajmującym się problematyką odlewniczą. Wydawany jest od 1937 roku i ma zasięg międzynarodowy.

Na łamach czasopisma publikowane są informacje z branży odlewniczej, ale także dziedzin pokrewnych i współpracujących z odlewnictwem. Obok informacji o nowościach w technice, w organizacji produkcji, jakości, ochronie środowiska, w historii odlewnictwa – czasopismo zawiera także reklamy krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw produkujących maszyny, wyposażenie dla odlewnictwa, materiały i odlewy.

Artykuły prezentowane są w kilku istotnych działach tj.: materiały, produkcja i technika, zarządzanie w odlewnictwie, ochrona środowiska, a od 2020 roku cyfryzacja i przemysł 4.0. oraz druk 3D.

Przegląd Odlewnictwa to również źródło informacji o aktualnościach z krajowego i zagranicznego rynku odlewniczego. Dzięki współpracy wydawcy z międzynarodowymi organizacjami odlewniczymi tj. WFO i CAEF oraz znanymi portalami branżowymi w tym, m.in. Foundry Planet, Przegląd Odlewnictwa udostępnia różnorodne raporty i informacje o europejskim i światowym odlewnictwie. Przykładem były bogate sprawozdania i raporty dotyczące wpływu Covid-19 na przemysł odlewniczy, publikowane w ubiegłorocznych zeszytach.

W Przeglądzie Odlewnictwa znajdziecie Państwo również wyniki badań statystycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie nt. produkcji odlewniczej za dany rok oraz innych okolicznościowych badań np. tak jak w roku ubiegłym –  bogate raporty z dwóch badań ankietowych poświęconych wpływowi pandemii na funkcjonowanie polskich odlewni.

Przegląd Odlewnictwa jest również doskonałym narzędziem promocji zarówno dla odlewni, dostawców materiałów, maszyn i urządzeń oraz innowacyjnych rozwiązań dla odlewnictwa.
Przegląd Odlewnictwa jest Patronem Medialnym krajowych branżowych targów tj. ITM Industry Europe oraz Tragów Metal, a także konferencji, kongresów i targów zagranicznych np. Euroguss, Światowego Kongresu Odlewnictwa w Korei i jest obecny na niemal wszystkich istotnych wydarzeniach branżowych.

Przegląd Odlewnictwa jest dwumiesięcznikiem, który redystrybuowany jest do prenumeratorów (ok. 250, w tym głównie polskich zakładów odlewniczych), naszych członków wspierających (ok. 40; odlewni oraz dostawców materiałów, maszyn i urządzeń dla odlewnictwa) oraz podczas wydarzeń odlewniczych – konferencji, targów branżowych krajowych i zagranicznych. Nakład czasopisma wynosi 400 – 500 egzemplarzy. 

Modyfikowane: 10.03.2021, Redaktor