Prenumerata

Prenumeratę zamawiać można u Wydawcy, dokonując wpłaty na konto Bank PEKAO SA 83 1240 2294 1111 0000 3709 2625, potwierdzenie wpłaty wraz z pisemnym zamówieniem należy przesłać do redakcji droga elektroniczną przeglad@przeglad-odlewnictwa.pl w tytule podając okres prenumeraty oraz liczbę zamówionych egzemplarzy. Informacji o prenumeracie udziela Redakcja pod numerem tel. 12 352 39 60. Egzemplarze archiwalne można nabyć w Redakcji.

Prenumerata ulgowa – przysługuje osobom fizycznym – członkom Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich oraz  studentom wyższych uczelni, uczniom szkół zawodowych oraz podmiotom gospodarczym będących Członkami Wspierającymi STOP.

FORMULARZ ZAMÓWNIENIA PRENUMERATY

 

 

Modyfikowane: 05.02.2024, Redaktor