Wydawca

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP) powstało ponad 80 lat temu jako dobrowolna organizacja pozarządowa zrzeszająca ponad 1000 inżynierów i techników pracujących w branży odlewniczej oraz powiązanych z branżą instytucjach oraz ponad 40 Członków Wspierających. Działa na terenie Polski poprzez 17 oddziałów. Stowarzyszenie jest członkiem Światowej Organizacji Odlewniczej (WFO), Środkowoeuropejskiej Inicjatywy Odlewniczej (MEGI) oraz Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich zajmuje się organizacją szkoleń branżowych, konferencji, sympozjów i wyjazdów technicznych itp. Głównym celem stowarzyszenia jest promocja krajowej branży odlewniczej.

Stowarzyszenie Odlewników Polskich było organizatorem 73. Światowego Kongresu Odlewnictwa, który odbył się w dniach 23-27 września 2018 r. w Krakowie.

Więcej informacji: www.stowarzyszenie-stop.pl; www.odlewictwo-szkolenia.pl

Modyfikowane: 09.03.2021, Redaktor