Przegląd Odlewnictwa 11-12/2016

Zeszyt 11–12/2016 Przeglądu Odlewnictwa, który oddajemy w wasze ręce zamyka 80 lat

Tekst ten ma niecodziennie długi tytuł. Powodem tego jest bowiem niecodzienna okazja. Ten zeszyt naszego czasopisma zamyka bowiem 80 lat działalności Stowarzyszenia Technicznego odlewników Polskich.

W 1936 roku kilkunastoosobowa grupa polskich odlewników, zrzeszonych wówczas w Kole Odlewników przy Stowarzyszeniu Techników Polskich, przekształciła to koło w Stowarzyszenie techniczne Odlewników Polskich.

18 grudnia tegoż roku w oparciu o zatwierdzony przez władze administracyjne statut, odbyło się pierwsze zgromadzenia Stowarzyszenia, które zgodnie ze statutem wybrało członków założycieli Stowarzyszenia oraz tymczasowy zarząd w osobach: S. Ambrożewicza, K. Gierdzejewskiego i Z. Lenartowicza.

Od tej daty rozpoczęła się osiemdziesięcioletnia, bardzo aktywna, zorganizowana działalność STOP.

Przez cały ten okres, kilka pokoleń członków naszego Stowarzyszenia, działając na różnych stanowiskach, naukowych, technicznych i menedżerskich, realizowało konsekwentnie przyjęte przez założycieli naszego Stowarzyszenia główne jego zadania, zawarte w aktywności odczytowej, technicznej, szkoleniowej, informacyjnej, słownictwa technicznego, promocyjnej i integracyjnej.

Wszystkie te działania dobrze służyły i nadal służą rozwojowi polskiej gospodarki, budując i utrwalając jej światową pozycję. Zaliczyć do nich można bardzo aktywny udział Stowarzyszenia w pracach Światowej Organizacji Odlewnictwa (CIATF/WFO), międzynarodowych konferencjach branżowych, zespołach badawczych, międzynarodowych targach itp.

Wszędzie tam polscy odlewnicy byli i są widoczni, a niejednokrotnie byli głównymi inicjatorami takich prac i spotkań.

Trudne jest jednak, a nawet niemożliwe opisanie działalności naszego Stowarzyszenia i jego członków w krótkim tekście. Tym bardziej, że wiedzę o tym chcielibyśmy pozostawić i przekazać naszym młodym Koleżankom i Kolegom, wierząc że znajdą w niej głęboki sens podejmowania i kontynuowania swojej działalności stowarzyszeniowej oraz utrwalania pamięci o tych, którzy budowali w Polsce i poza jej granicami uznanie dla naszego Stowarzyszenia oraz uznanie dla polskiego odlewnictwa.

Powodowani tym celem przygotowujemy Monografię STOP z okazji Jubileuszu 80-lecie działalności oraz jego organu prasowego jakim jest Przegląd Odlewnictwa, a którego osiemdziesiąty rok działania przypada na 2017 rok.

Oczekując więc na ukazanie się Monografii Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich wszystkim tym, którzy wiernie towarzyszyli Stowarzyszeniu, niejednokrotnie w niełatwym okresie, wspierali i finansowo i dobrym słowem, a także osobistym zaangażowaniem, serdecznie dziękuję w imieniu Zarządu Głównego, Redakcji Przeglądu odlewnictwa oraz własnym.

Chciałbym wszystkich zapewnić, że również w kolejnych latach, Zarząd Główny STOP oraz Redakcja Przeglądu Odlewnictwa nie sprzeniewierzą zaufania swoich Członków i Przyjaciół i będą nadal konsekwentnie kontynuować misję, którą zapoczątkowali wybitni odlewnicy-założyciele naszego Stowarzyszenia osiemdziesiąt lat temu, a do dzisiaj realizują ją kolejne pokolenia ich następców.

Opublikowano: 13.02.2017, Redaktor