Reklama

Jednocześnie z drukiem dwustronnej reklamy w Przeglądzie Odlewnictwa istnieje możliwość druku dodatkowego nakładu ulotek. Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od wielkości nakładu.


Powyższe ceny reklam dotyczą druku z materiałów dostarczonych przez zamawiającego. Zamawiający może również zlecić Redakcji Przeglądu Odlewnictwa opracowanie graficzne i przygotowanie projektu reklamy. W tym przypadku dodatkowe kosz­ty ponoszone przez zamawiającego są ustalane indywidualnie.

Wydawca – Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich nie odpowiada za stwierdzenia i opinie wysunięte przez autorów prac, artykułów, a także zawarte w opublikowanych ogłoszeniach. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów prac lub artykułów bez zgody autora.

 

 

Modyfikowane: 08.02.2022, Redaktor