Przegląd Odlewnictwa 7-8/2018

Rok 2018 jest dla naszego Stowarzyszenia rokiem szczególnym. Na takie miano zasługuje głównie dlatego, że w dniach 23–27 września odbędzie się w Krakowie 73. Światowy Kongres Odlewnictwa. Organizacja Kongresu, decyzją władz statutowych Światowej Organizacji Odlewnictwa (WFO), została powierzona Stowarzyszeniu Technicznemu Odlewników Polskich (STOP). W Kongresie tym wezmą udział przedstawiciele odlewnictwa z ponad 40 państw świata w tym około 100 młodych pracowników nauki i przemysłu odlewniczego.

W 2018 roku przypada również 80-lecie pierwszego Kongresu w Polsce, a czternastego w historii Światowych Kongresów Odlewniczych, organizowanego przez nasze Stowarzyszenie. Kongres ten odbył się w dniach 8–17 września 1938 roku w Warszawie i Krakowie.

W 1965 roku, w dniach 12–17 września, Stowarzyszenie było organizatorem kolejnego, w Polsce, w Warszawie 33. Międzynarodowego Kongresu Odlewnictwa, a w roku 1991, w dniach 15–19 września, w Krakowie – 58. Światowego Kongresu Odlewnictwa.

Tegoroczny Kongres jest więc czwartym już, organizowanym w Polsce Światowym Kongresem Odlewnictwa.

W 2018 roku przypada również bardzo ważna dla naszego kraju, ale i Stowarzyszenia, 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

W tym miejscu należy wspomnieć ogromną rolę polskich odlewników, którzy w konsolidacji branżowej inżynierów widzieli szansę rozwoju odlewnictwa i przemysłu kraju wyniszczonego przez lata wojny. U podstaw tej świadomości leżał szereg doświadczeń zdobywanych w latach niewoli.

Poprzedzające pierwszą Wojnę Światową, bardzo aktywne w Polsce ruchy wolnościowe i powstania rozproszyły polskich inżynierów po Europie i świecie. Wielu z nich znalazło azyl we Francji, w której ówczesne rządy wspierały ruchy organizowania i zrzeszania się inżynierów. Tutaj nastąpił pierwszy kontakt polskich odlewników z ideą powstania Międzynarodowego Komitetu Technicznych Stowarzyszeń Odlewniczych (CIATF), przy organizacji którego współpracowali właśnie polscy inżynierowie. Zanim oficjalna organizacja zrzeszająca odlewników zaczęła działać, polscy odlewnicy uczestniczyli w organizacji pierwszego Kongresu Odlewniczego w 1923 roku we Francji, w Paryżu, a następnie w 1926 roku w USA (Detroit).

CIATF powstał w 1927 roku, a za jego członków założycieli uznawane są inżynierskie stowarzyszenia odlewnicze z: Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Holandii, Czechosłowacji, Stanów Zjednoczonych i Polski, z ramienia której oficjalnym przedstawicielem był kol. Kazimierz Gierdziejewski. Organizacja ta, wielce zasłużona dla światowego odlewnictwa działała przez przeszło 90 lat. Od wielu lat kontynuuje swoje dzieło pod nową nazwą World Foundry Organization (WFO). O tych faktach nie chcą wiedzieć i nie szanują ich organizacje odlewnicze powstające np. w Europie od momentu jej zjednaczania w formie Unii Europejskiej.

W ramach tej organizacji bardzo aktywnie działa Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich za pośrednictwem dużej grupy polskich inżynierów praktyków i naukowców odlewników, członków STOP, wśród których wymienić należy: kol.kol. Kazimierza Gierdziejewskiego, Jerzego Buzka, Platona Januszewicza, Jura Piszaka, Wacława Sakwę, Józefa Szczepana Suchego oraz wielu również bardzo aktywnych członków STOP, którzy działali i działają w komisjach tematycznych WFO, przy organizacji szkoleń, kongresów i forów technicznych w Polsce, w wydawnictwach naukowo-technicznych i przy odlewniczych publikacjach, organizacji corocznych Ogólnopolskich Dni Odlewnika, Forum Dyrektorów polskich odlewni, międzynarodowych konferencji odlewniczych, przy promocji polskiego odlewnictwa na targach i wystawach oraz we współpracy z władzami gospodarczymi.

Wszystkie te działania stanowią „misję” funkcjonowania WFO oraz wszystkich narodowych inżynierskich Stowarzyszeń Odlewniczych, które są członkami tej organizacji, a których obecnie jest ponad 30.

Nasze Stowarzyszenie od ponad 80 lat działa w strukturach World Foundry Organization, szanując i uznając tą „misję”.

Organizując 73. Światowy Kongres Odlewnictwa nasze Stowarzyszenie liczy, że udział w nim, będzie dla uczestników Kongresu dużym pozytywnym doświadczeniem intelektualnym oraz pozostanie w pamięci przez wiele lat, dając argumenty do pozytywnej  oceny umiejętności organizatorskich Polaków, ich szacunku dla gości i przyjaciół oraz zaangażowania w realizację powierzonych zadań.

Taką ocenę, pozwalamy sobie postawić w oparciu o niebywałą, dotychczas, zgłoszoną liczbę ponad 205 referatów oraz ponad 155 prezentacji posterowych. Zawierają one obszerny, innowacyjny materiał, prezentujący bogate osiągnięcia światowej i polskiej nauki oraz praktyki odlewniczej. Osiągnięcia te będą na pewno inspiracją do wielu rozwiązań i projektów, które wdrożone dadzą odlewnictwu możliwość skutecznego konkurowania na światowych rynkach.

Pliki do pobrania:
Spis treści: Pobierz plik
Opublikowano: 26.10.2018, Redaktor