Przegląd Odlewnictwa 11-12/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Za kilkanaście dni kończy się 2021 rok. Nie kończy się jednak pandemia Covid-19, która nadal utrudnia działalność gospodarczą na całym świecie.

Również w Polsce ograniczenia sanitarne związane z pandemią nie ułatwiały nam działalności stowarzyszeniowej.

W IV kwartale 2021 roku Stowarzyszenie zorganizowało konferencje krajową – Metalurgia 2020 oraz współorganizowało dwie konferencje międzynarodowe: III International Conference of Casting and Materials Engineering ICCME 2021 oraz XIII Międzynarodową Konferencję „Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym”. Wszystkie te konferencje odbyły się przy udziale kilkudziesięciu uczestników. Niestety, obowiązujące rozporządzenie dotyczące nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie pozwalało nam na organizacje szkoleń zamkniętych. Na chwilę obecną trudno nam jest prognozować działalność na 2022 rok.

Rok 2021 kończymy uroczystym spotkaniem z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2021 oraz Jubileuszu 85-lecia powstania STOP.

Zeszyt 11–12/2021 Przeglądu Odlewnictwa dedykowany jest gównie obchodom Jubileuszu STOP. Na łamach tego numeru prezentujemy skrótową historię 85-letniej działalności Stowarzyszenia, najważniejsze wydarzenia i osobowości wiązane ze STOP. Artykuł powstał na podstawie przygotowanej bogatej Monografii STOP.

W zeszycie znajdziecie Państwo również artykuły dotyczące obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej oraz panujących nastrojów w krajowej, europejskiej i światowej branży odlewniczej. Przekazane statystyki posłużyć mogą przedsiębiorstwom do przygotowania przyszłych strategii działania.

Ponadto w tym numerze znajdziecie Państwo następujące artkyły:

  • Najnowsze wiadomości dotyczące cen żelazostopów,
  • Zapowiedź EUROGUSS 2022: bogata oferta i program towarzyszący w czterech pawilonach wystawienniczych,
  • Filtracja powietrza w procesach odlewania ciśnieniowego,
  • Energy-i-system – inteligentne narzędzie planowania produkcji
    i zarządzania energią w zakładach odlewniczych, autorstwa Marioli Sawczuk, Dawida Lasek, Damiana Kurek,
  • Obelisk budowy traktu brzeskiego (pomnik pracy), autorstwa Marka Skowrona,
  • XVII Konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk METALURGIA 2020,
  • X Seminaryjne Spotkanie Polskich Użytkowników MAGMASOFT®,
  • 25 lat w dobrej formie.

Przekazując do rąk Szanownych Czytelników, ostatni w 2021 roku zeszyt Przeglądu Odlewnictwa, w imieniu Redakcji i swoim serdecznie dziękuję za cały mijający rok współpracy i wsparcia. Życzę również Wszystkiego Najlepszego z Okazji Świąt Bożego Narodzenia,
a w nadchodzącym 2022 roku życzę wszystkim Odlewnikom, Przyjaciołom i współpracownikom zdrowia, spokoju, pomyślności i sukcesów w codziennej pracy i życiu prywatnym. Niech w nadchodzącym 2022 roku spełnią się nadzieje i marzenia, a planowane zadania niech będą wykonywane na najwyższym poziomie.

Tadeusz Franaszek – redaktor naczelny

 

Pliki do pobrania:
Spis treści: Pobierz plik
Streszczenie: Pobierz plik
Opublikowano: 29.12.2021, Redaktor