Przegląd Odlewnictwa 9-10/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Skończyły się wakacje. Rok akademicki rozpoczynają wyższe uczelnie. W szkołach rozpoczęły się normalne, stacjonarne zajęcia. Powiało powrotem do normalności, chociaż ciągle władze ostrzegają przed czwartą falą pandemii. Równocześnie notuje się ponad 5% inflację, która zdaniem analityków ekonomicznych ma trend zwyżkowy.

W tej sytuacji odbywające się na przełomie sierpnia i września
w Poznaniu Międzynarodowe Targi ITM Industry Europe i Forum Odlewnicze FOCAST należy uznać za bezdyskusyjny sukces. Imprezą tą udowodniono, że tak wystawcy jak i zwiedzający z niecierpliwością oczekiwali na powrót do „normalnych” warunków uczestnictwa. Impreza stworzyła pole do wzajemnych kontaktów, pokazania nowości technicznych, których brakowało przez ponad półtora roku trwania obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich uczestniczyło
w towarzyszącym targom Forum FOCAST,  prezentując na nim odlewy kilku uznanych w światowym przemyśle, polskich odlewni. Relacje z tego wydarzenia znajdziecie Państwo w prezentowanym zeszycie Przeglądu Odlewnictwa.

Wakacyjne rozluźnienie restrykcji epidemiologicznych spowodowało również uaktywnienie naszych działań organizacyjnych związanych z przygotowaniami do kilku konferencji techniczno-naukowych, planowanych w IV kwartale br. Wśród zaplanowanych branżowych wydarzeń znalazły się: Konferencja Sprawozdawcza Metalurgia 2020, International Conference of Casting and Materials Engineering ICCME 2021, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym”, Ogólnopolski Dzień Odlewnika z towarzyszącą mu konferencją techniczną „Odlewnia Przyszłości”. W październiku branża odlewnicza będzie miała również możliwość spotkania się podczas długo oczekiwanych Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL. Liczymy, że wszystkie te imprezy odbędą się dając nowy impuls do organizowania kolejnych wydarzeń i pobudzą ograniczone dotychczas kontakty biznesowe.

Wszystkim tym działaniom towarzyszy atmosfera tworzenia przez władze państwowe aktów prawnych wiążących się z wdrożeniem tzw. Nowego Ładu, który w swoim założeniu ma przynieść szereg nowych rozwiązań. Rozwiązania te, mają spowodować widoczne
i odczuwalne, pozytywne reformy, których celem są pobudzenie po epidemii przedsiębiorczości, inwestycje w rozwój i innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności.

Żywić należy nadzieje, że nie zostanie to zniweczone brakiem konstrukcyjnej kompetentnej dyskusji nad proponowanymi rozwiązaniami oraz zapowiedzią czwartej fali epidemii koronawirusa.

Poza powyższymi rozważaniami w niniejszym Przeglądu Odlewnictwa znajdziecie Szanowni Czytelnicy następujące artykuły:

  • Charakterystyka zasobów produkcyjnych zakładów odlewniczych i ocena gotowości do wdrażania zasad Przemysłu 4.0, autorstwa Zbigniewa Rondudy, Adama Nowaka,
  • Nowe otuliny Foseco, Feedex* FEF, zapewniają brak emisji fluoru do masy bentonitowej na liniach formierskich z wysokimi naciskami, autorstwa Błażeja Siodmoka,
  • Żeliwo – nietypowy materiał do budowy dachów na przełomie XVIII i XIX w., autorstwa Marka Skowrona,
  •  Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów – producent odlewów dla najbardziej wymagających sektorów przemysłu światowego. Wywiad z prezesem Zarządu Władysławem Jasiczkiem,
  • Wirtualny pomiar w celu przewidywania i kontrolowania ostatecznego kształtu odlewu, autorstwa Badarinath Kalkunt, Lorenzo Valente, Cristian Viscardi, Vlastimil Kolda,
  • ZGM ZĘBIEC SA – minerały o najwyższej jakości.

Zapraszam do lektury tych publikacji.

Życzę powrotu do normalności w zdrowiu i otoczeniu wolnym od nieprzewidywalnych negatywnych zdarzeń.

Tadeusz Franaszek  – redaktor naczelny

Pliki do pobrania:
Spis treści: Pobierz plik
Streszczenie: Pobierz plik
Opublikowano: 18.11.2021, Redaktor